Bybel-Media (BM), as die media-arm van die NG Kerk, se fokus is om ’n effektiewe diens aan gelowiges, gemeentes en ook ander kerkgroepe te lewer. By BM is ons dankbaar dat ons dié dienste deur elektroniese en skriftelike kommunikasiekanale; verskeie webtuistes en die handelsafdeling – Bybel-Media-Handel (BMH) dwarsoor Suid-Afrika en Namibië kan lewer.

Ons nadenke oor die Missio Dei (God se sending) wil ons help met ons verstaan van kerkwees. Op hierdie reis van kerkwees wil BM gemeentes en individue help en toerus om gestalte te gee aan hul missionale roeping in hul gemeenskap en die wêreld.

As vennoot in gemeentes en individue se bediening wil BM hulpmiddels verskaf wat meer vertel van die werk wat ons doen.

Die volgende hulpmiddels is beskikbaar.

  • ’n Preek oor missionaliteit, spesiaal vir ons geskryf deur dr Andries Cilliers (NG Gemeente Sonstraal).
  • ’n Kort video oor die werksaamhede van BM.
  • ’n Uitdeelstuk oor die werksaamhede van BM.

Kontak ons asseblief indien u ’n vennoot in ons bediening wil word.

Laai brosjure af

Laai preek af

Laai video af