Nuusbrief  18 / 2018

In die Kerkbode van 2 November ... 

verduidelik ds Immanuel van Tonder waaroor  “mindfulness” gaan – en hy vertel wat dit vir hom beteken het toe sy huis onlangs afgebrand het.

Prof Johan van der Merwe praat oor die lesse wat hy van die ontvangkant af oor siekebesoek geleer het toe hy verlede jaar half-verlam in die hospitaal gelê het nadat hy geopereer is om ʼn kwaadaardige kankergewas te verwyder.

Lees ook hoe Ouma Lena se huis buite Stilbaai ʼn vangnet vir kinders geword het.

Prof Cas Wepener skryf oor wat die kerk in dié tyd van die jaar kan leer by “die liturgie van die mall”.

Daar is ʼn berig oor ʼn konferensie wat onlangs  oor Vroeë Kinderontwikkeling gehou is met die oog daarop om gemeentes te help om daarby betrokke te raak.

Lees ook oor die sittings van die Oostelike Sinode en Sinode Hoëveld.

---

                                     WYSHEID 

---

                        Jongste Bybelkor-publikasies

WOORD EN FEES

PRYS: R320.00

Woord en fees is ʼn hulpmiddel in die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit maak gebruik van die fokustekste soos uiteengesit in die erkende teksrooster, die Revised Common Lectionary (RCL). Vanjaar se Woord en fees is gegrond op Jaar C van die RCL.

Die liturgiese voorstelle gee riglyne wat die gebruiker sal help om weeklikse eredienste makliker voor te berei. Woord en fees sluit aan by die seisoene van die kerkjaar. Vir elke seisoen is daar ʼn basisliturgie wat as raamwerk vir die hele seisoen dien.

Agter in die boek is daar liturgieë vir spesiale geleenthede, soos die doop, die nagmaal, begrafnisse en dankoffertyd.

Woord en fees kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Leesrooster vir lidmate.

 SKRYWERS 

Woord en fees is saamgestel deur lede van ʼn navorsingsgroep van Communitas (voorheen Buvton), en dié lede kom almal uit die VGKSA en die NG Kerk.

KOOP NOU

 

LEESROOSTER VIR LIDMATE

PRYS: R120.00

Leesrooster vir lidmate bied aan lidmate die geleentheid om die erkende teksrooster Revised Common Lectionary (RCL) elke week in hulle persoonlike stiltetyd, met huisgodsdiens of in groepbyeenkomste te volg.

Só help dit lidmate om die boodskap van die Bybel oor ’n tydperk van drie jaar in sy groter omvang te lees en te leer ken. Leesrooster vir lidmate is vanjaar gegrond op Jaar C van die RCL.

Omdat Leesrooster vir lidmate aansluit by die seisoene van die kerkjaar, moedig dit lidmate aan om al die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar. Voor elke seisoen van die kerkjaar begin, is daar agtergrondinligting oor daardie spesifieke seisoen.

Leesrooster vir lidmate sluit ook aan by die Seisoen van Luister se Luistersiklus en behandel elke week ’n ander teksgedeelte. Elke dag van die week word daar vanuit ’n ander hoek op hierdie teksgedeelte gefokus. Dit help lesers om ’n leesmetode te ontwikkel wat hulle help om die Bybeltekste vanuit verskillende perspektiewe te oordink. Dit ontwikkel by lesers die besef dat verskillende perspektiewe op die teks verskillende vrae ontlok, om uiteindelik verskillende insigte en antwoorde te bied.

Deur die fokusteks bring Leesrooster vir lidmate ook eenheid tussen die erediens, huisgodsdiens en groepgesprekke.

SKRYWERS 

Woord en fees is saamgestel deur lede van ʼn navorsingsgroep van Communitas (voorheen Buvton), en dié lede kom almal uit die VGKSA en die NG Kerk.

KOOP NOU  

---

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

• Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210

• Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

• Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za, klik dan op winkel, óf tik die produknaam in.

Groete vanuit Wellington.

Strydom Bruwer
Bybel-Media
E-pos: strydom@bmedia.co.za
Tel: 021 864 8223