Nuusbrief  12 / 2018

Lees in die Kerkbode van 3 Augustus ...

van ʼn paar merkwaardige reise.

Op die voorblad is daar die staptog van 2750 km wat Nico de Klerk van die Uniegebou in Pretoria tot by die Parlement in Kaapstad aanpak. Dis ʼn pelgrimstog waardeur hy die saadjies van entrepreneurskap in arm gemeenskappe oral langs die pad wil saai.

ʼn Ander reis is deur ʼn groep oud-soldate aangepak Angola toe. Dertig jaar gelede het hulle daar oorlog gemaak en van hulle makkers verloor. Dié slag was dit ʼn vriendskapstoer met versoening tussen ou vyande en heling vir baie van hulle.

Die derde reis is deur ʼn leiersgroep van Bybel-Media Indië toe aangepak. Daar het hulle gaan kyk hoe die ondersteuning wat uit Wellington aan ʼn bediening in Indië verleen word, verstommende vrug oor dié reuseland dra.

Lees ook oor die Verenigende Gereformeerde Kerk se nuwe Algemene Sekretaris, oor die NG Kerk se internasionale ekumeniese bande, oor ʼn interessante skildery, en interessante boeke.

Dié uitgawe bevat ook die tweede aflewering in die reeks oor hoe die NG Kerk volgens sy amptelike besluite die Bybel verstaan.

---

Jongste Bybelkor-publikasie

KLIK HIER om die produk te koop

Matteus 1-16.                                                                                                                    Sout en lig. Matteus se verstaan van Jesus.        

In Matteus se weergawe van die Jesus-gebeure is daar baie rolspelers soos:

*  Maria en Josef
*  die sterrekykers uit die ooste
*  Johannes die Doper en koning Herodes
*  Petrus se skoonma
*  Tollenaars en sondaars
*  ʼn Romeinse offisier en ʼn Kanaänitiese vrou.

Die hoofrolspelers is:
*  die dissipels: doodgewone mense wat vir Jesus begin volg het nadat Hy hulle geroep het.
*  die skare: die armstes van armes wat ly onder die Romeine en die Joodse leiers.
*  die Joodse leiers: die Fariseërs, Sadduseërs en skrifgeleerdes is die vooraanstaandes wat God vir die volk verduister.

SKRYWERS

Kobus Myburgh het hierdie Bybelstudie oorspronklik in die NG gemeente Wierdapark in Centurion aangebied en Annene Mullins het dit verwerk en verwoord in ʼn Bybelstudieboek.

Johannes Mouton (wat die gespreksvrae opgestel het) is leraar van die NG Kerk Table View, Kaapstad.

---

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

• Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210

• Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

• Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za, klik dan op winkel, óf tik die produknaam in.

Groete vanuit Wellington.

Strydom Bruwer
Bybel-Media
E-pos: strydom@bmedia.co.za
Tel: 021 864 8223